Sandkrypare - Martin Ödmar

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Kävlingeån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-28
uppdaterad:2016-06-29 09:50:47