Sutare - Lars Örnskov

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2016-07-02
uppdaterad:2016-07-02 21:04:46