Stäm - Lars Örnskov

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:17
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-02
uppdaterad:2016-07-02 22:01:59