Benlöja - Jonathan Alm

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönneå
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: