Björkna - Jonathan Alm

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Å I Småland
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: