Blåkäxa - Jonathan Alm

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerack
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: