Gädda - Jonathan Alm

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönneå
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: