Gös - Jonathan Alm

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:Västersjön
metod:Vertikalfiske
bete:Löja
fångstdatum:
uppdaterad: