Id - Jonathan Alm

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönneå
metod:Bottenmete
bete:Flytande Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: