Kolja - Jonathan Alm

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:1550
längd:
fångstplats:Öresund M7
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: