Långa - Jonathan Alm

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Norra
metod:Pilkfiske
bete:Hallbäckaren
fångstdatum:
uppdaterad: