Näbbgädda - Jonathan Alm

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: