Piggvar - Jonathan Alm

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:
längd:
fångstplats:Skälderviken
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: