Sandkrypare - Jonathan Alm

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönneå
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: