Sarv - Jonathan Alm

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Å I Småland
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: