Skarpsill - Jonathan Alm

art:Skarpsill (Sprattus sprattus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skälderviken
metod:Spinnfiske
bete:Microhäckla
fångstdatum:
uppdaterad: