Skrubbskädda - Jonathan Alm

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1100
längd:
fångstplats:Skälderviken
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: