Röding - Ulf Noreman

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1842
längd:60
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2015-12-26
uppdaterad:2016-07-04 16:22:16