Lerstubb - Lars Örnskov

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:4
fångstplats:Gårda Brygga, Åsa
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-04
uppdaterad:2016-07-04 21:00:19