Blåkäxa - Rasmus Bäcklund

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:640
längd:52
fångstplats:10gradarn
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-04
uppdaterad:2016-07-06 19:30:30