Benlöja - Magnus Mannberg

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:120
längd:
fångstplats:Umeåälven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: