Gräskarp - Magnus Mannberg

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:12820
längd:
fångstplats:Vitskövleslott
metod:Flytande
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: