Gös - Magnus Mannberg

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:2700
längd:
fångstplats:Ryssbysjön
metod:
bete:Vobbler
fångstdatum:
uppdaterad: