Piggvar - Magnus Mannberg

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:2265
längd:
fångstplats:Havsstensfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: