Ruda - Magnus Mannberg

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:1720
längd:
fångstplats:Bysjön
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: