Röding - Magnus Mannberg

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:3300
längd:
fångstplats:Malgomaj
metod:
bete:Långedrag
fångstdatum:
uppdaterad: