Skrubbskädda - Magnus Mannberg

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:360
längd:
fångstplats:öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: