Skäggtorsk - Magnus Mannberg

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:120
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: