Sutare - Magnus Mannberg

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:4740
längd:
fångstplats:Antorparsjön
metod:B-mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: