Svart smörbult - Magnus Mannberg

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:25
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: