Ål - Magnus Mannberg

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1810
längd:
fångstplats:Ellenösjön
metod:B-mete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: