Tobiskung - Anders Lilja

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:19
fångstplats:Kattegatt Vid Åsa
metod:Microhäckla
bete:
fångstdatum:2016-07-19
uppdaterad:2016-07-19 20:53:22