Mindre kungsfisk - Ludwig Essén

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:120
längd:13
fångstplats:Väst Måseskär
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-20
uppdaterad:2016-07-20 12:28:09