Harr - Daniel Hagström

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sölvbackaströmmar
metod:Flugfiske
bete:Bibio
fångstdatum:
uppdaterad: