Makrill - Daniel Hagström

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Instön
metod:Flugfiske
bete:Blåvit Bait Fish
fångstdatum:2015-07-22
uppdaterad: