Röding - Daniel Hagström

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norrbyströmmen
metod:Flugfiske
bete:Vit/rosa Streamer
fångstdatum:2015-07-03
uppdaterad: