Sjurygg - Daniel Hagström

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Flugfiske
bete:Naturfärgad Haröra #24
fångstdatum:2016-03-23
uppdaterad: