Skrubbskädda - Daniel Hagström

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hönö
metod:Flugfiske
bete:Brun Märla
fångstdatum:2015-04-17
uppdaterad: