Benlöja - Daniel Hagström

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Flugfiske
bete:Svart Torrfluga #22
fångstdatum:2015-06-28
uppdaterad: