Groplöja - Daniel Hagström

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flugfiske
bete:Gul #32
fångstdatum:2016-07-13
uppdaterad: