Lake - Daniel Hagström

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Vättern
metod:Flugfiske
bete:Svart Nymf #16
fångstdatum:2015-10-23
uppdaterad: