Stensimpa - Daniel Hagström

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Flugfiske
bete:Svart Haröra #22
fångstdatum:2016-06-19
uppdaterad: