Grönling - Ulf Noreman

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:5
längd:9
fångstplats:Bråån
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-20
uppdaterad:2016-07-21 05:36:21