Grönling - Anders "Anke" Nilsson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:6
längd:10
fångstplats:Bråån
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-20
uppdaterad:2016-07-22 06:02:15