Mindre kungsfisk - Arvid Enemar

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nord Koster
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-07-22
uppdaterad:2016-07-27 06:13:38