Hornsimpa - Anders Lilja

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:480
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:Havsfiske/bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-24
uppdaterad:2016-07-27 06:13:39