Stäm - Magnus Durell

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:100
längd:24
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-28 08:43:42