Pigghaj - Adam Alexanderssson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Måseskär, Fläskberget
metod:Pilk Med Upphängare
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-25
uppdaterad:2016-07-28 09:00:23