Sandkrypare - Simon Abrahamsson Norén

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Mörrumån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-16
uppdaterad:2016-07-28 18:12:22