Mal - Simon Abrahamsson Norén

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Skåne
metod:Bottenmete
bete:Löja
fångstdatum:2016-07-16
uppdaterad:2016-07-28 18:12:26